Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Додаткові вікна редактора

З режима редагування користувач може перейти в додаткові режими редактора: «Пошук», «Статистика», «Лічильники», «Всі атрибути». Для цього треба клацнути стрілку, яка знаходиться праворуч від посилання «Редагувати», і вибрати відповідне посилання у випадаючому меню.

Пошук

Це вікно призначене для пошуку вершин за значенням певного атрибута. Для цього треба потрібний атрибут зі списку вибору «Атрибут для пошуку» і ввести значення, яке треба знайти, у поле «Значення для пошуку». Селектор «Домен», як звичайно, дає можливість обмежити зону пошуку одним із значень: Поточна вершина; Крона (за умовчанням), Дочірні вершини, Рівні вершини, Рівні з кронами. Домен вираховується відносно тієї вершини, яка вибрана в інспекторі.

Після того, як установки для пошуку зроблені, слід натиснути кнопку «Пошук». Результати пошуку виводяться нижче форми. Для кожної вершини, яка задовольняє умовам, виводиться заголовок вершини, посилання на неї та фрагмент тексту атрибута довкола знайденого значення.

При користуванні цим інструментом слід пам’ятати:

1. Якщо «Атрибут для пошуку» є мовно-залежним, пошук виконується для поточного мовного варіанта (заданого селектором мов на панелі редактора).

2. «Значення для пошуку» може починатись з символів операцій = > < >= <=. Після символу операції має йти пробіл. Все, що йде після пробілу, сприймається як значення для пошуку. Якщо символ операції задано, ця операція буде застосована під час пошуку.

3. Якщо операція для пошуку явно не задана, то для числових типів даних застосовується операція «дорівнює», а для всіх інших типів даних – операція «рядок містить значення». Щоб задати перевірку повного співпадіння рядків, треба явно вказати символ операції =.

4. Для текстових атрибутів поле «Значення для пошуку» може містити текст, який складається з кількох рядків. Розбивка на рядки при цьому сприймається літерально, як звичайні символи, і враховується при відборі.

5. Особливим випадком «Атрибута для пошуку» є значення Smerecash. Це мовно-залежне текстове поле, котре не є атрибутом вершини як таким, а містить смерекешований текст сторінки. Таким чином, можна виконувати пошук у повному HTML коді згенерованих сторінок (звичайно, за умови, що ці сторінки вже були запитані та закешовані).

Статистика

Це вікно дає можливість аналізувати статистику наповнення вершин. Воно містить таблицю з 4 колонок: назва вершини, число вершин, число атрибутів, загальний обсяг даних.

В першому рядку виводяться значення для поточної вершини (це – власні значення, без урахування підпорядкованих вершин). В наступних рядках виводяться кумулятивні значення для дочірніх вершин і в останньому рядку – кумулятивні значення для поточної вершини (тобто значення для цілої крони вершини).

Колонка «Число атрибутів» містить число одних тільки необов’язкових атрибутів. Обов’язкові атрибути (такі як ід, клас вершини…) не враховуються. Колонка «Розмір даних» містить орієнтовний обсяг даних в усіх атрибутах. Обидві колонки відображають сумарне значення для всіх мовних варіантів всіх атрибутів.

Лічильники

Це вікно дає можливість аналізувати статистику звернень до вершин. Воно використовує дані серверних лічильників Смереки (ясна річ, ці лічильники мусять бути активовані).

Організовано це вікно подібно до вікна «Статистика»: перша колонка таблиці містить назви вершин, а наступні – дані лічильників, такі як «Перегляд», «Друк», «Редагування». Для кожного з лічильників дано розбивку по мовних версіях та суму по всіх версіях (якщо їх є дві або більше). Якщо в системі зареєстровано більше лічильників, вони також будуть відображатись.

Останній рядок таблиці містить кумулятивні значення для цілої крони вибраної вершини.

Слід зважати, що вікно дає миттєвий зріз числа звернень і не містить засобів відстеження тенденцій завантаження.

Всі атрибути

Це дуже просте вікно містить дві таблиці. Спочатку йде таблиця обов’язкових атрибутів, а потім – аналогічна таблиця необов’язкових атрибутів. Вони містять ім’я атрибута, тип даних, мовну версію (для необов’язкових атрибутів) і значення атрибута.

Для текстових атрибутів виводиться розмір даних (у вигляді посилання). Клацнувши по цьому посиланню, можна переглянути самі дані.

Слід зважати, що принципово будь-яка вершина може володіти будь-яким атрибутом, і редактор Смереки дає доступ не до всіх наявних атрибутів, а лише до тих, які визначені класом вершини. За допомогою даного вікна можна переглядати геть усі атрибути, приєднані до даної вершини, що може допомогти у складних випадках конфліктів атрибутів.