Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Модифікація дерева

Для поліпшення виразності сайта можна міняти послідовність та ієрархічну позицію вершин. Для цього треба зареєструватись у Смереці з правами редактора.

Щоб пересунути поточну вершину вище або нижче по списку рівних вершин, треба клацнути кнопки «Пересунути вгору» або Пересунути вниз» на панелі інструментів зліва від інспектора. Якщо список рівних вершин є досить довгим, то для пересування вершини одразу в потрібну позицію можна вирізати поточну вершину (кнопка «Вирізати»), а потім перейти до потрібної вершини і клацнути кнопку «Вставити».

Діалог вставки вирізаної вершини дозволяє вибрати одну з наступних можливостей : «Як першу вершину», «Перед поточною», «Після поточної», «Як останню вершину», «Як дочірню вершину».

Для зміни ієрархічної позиції вершини її слід вирізати і потім вставити в новій позиції. Наприклад, для поглиблення ієрархічної позиції вершину треба вставити як дочірню, а для підвищення позиції – як рівну її предківській вершині.

Слід знати, що зміна взаємного розташування рівних вершин не змінює їх зовнішніх URL, але впливає на порядок слідування вершин в навігаційних елементах, таких як списки та дерево документів. В той час як підвищення/поглиблення позиції ці зовнішні URL змінює. Це може мати певне значення під час реорганізації уже працюючого сайта, коли зовнішні URL сторінок вже набули поширення в пошукових системах та на інших сайтах. Смерека в даний момент не забезпечує автоматичного перенаправлення зі старих на нові URL.

Слід також знати, що внутрішні посилання з одного документа Смереки на інший залишаються чинними при будь-яких переміщеннях документів, якщо ці посилання виконані за допомогою смересилок. Оскільки смересилка обчислюється на підставі ід-а вершини, вона завжди дає коректний зовнішній URL. Посилання, задані за допомогою символьної адресації, підлягають викладеним вище загальним правилам для зовнішніх URL сторінок.

Слід знати, що операція пересування вершин є ієрархічною, тобто крона вершини завжди мандрує разом з вершиною-господинею.

Слід також знати, що буфер Смереки знаходиться на сервері і є персональним для кожного зареєстрованого в системі користувача-редактора. Отже, якщо клієнт відкриває кілька вікон/вкладок браузера в режимі редагування вершин Смереки, він може здійснювати переміщення вирізаної вершини між цими вікнами/вкладками. Якщо у даному вікні операція «Вставка» заборонена, слід оновити вікно, щоб воно «побачило», що вершина вирізана в буфер обміну.