Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Карти 17 ст.

Микола Жарких

Слід знати, що у європейській картографії 16 – 17 ст. було три традиції зображення території України. Їх дуже легко розрізнити за контуром середнього і нижнього Дніпра.

Три традиції зображення Дніпра на…

Три традиції зображення Дніпра на картах 16 – 17 ст.

Перша традиція, мабуть, походить від Б.Ваповського (1526 р.). Дніпро тече з півночі на південь до Києва; нижче Києва круто повертає на схід. В кінці східного відрізку позначено Черкаси, нижче Дніпро круто повертає на південь. Південніше Чорного лісу, в районі Тавані Дніпро повертає на південний захід і впадає у Чорне море. Отже, в цій традиції відображена інформація про велику луку Дніпра, хоча й не зовсім точно.

Таке зображення Дніпра ми бачимо на карті С.Мюнстера «» 1540 р., яка була надрукована у базельському виданні «Географії» Птолемея (Geographia Universalis vetus et nova… Claudii Ptolemai Alexandrini… Basle, H. Petri, 1540) і пізніше багато разів передруковувалась. Ця карта основана на карті Б.Ваповського.

Так само зображено контур Дніпра на карті Таврики з атласу Г.Меркатора (1595 р., – фрагмент її уміщено в розділі «4-а чверть 16 ст.») і численних наслідуваннях цієї карти.

Друга традиція походить від карти Польщі Вацлава Гродецького, надрукованої в 1558 р. у Базелі. Пізніше ця карта була включена до складу атласу А.Ортелія (Theatrum Orbis Terrarum), вперше надрукованого в Антверпені в 1570 р. ( locorum descriptio auctore Wenceslao Gordeccio polone). На цій карті Дніпро від Смоленська до гирла тече в півночі на південь лише злегка звивистою лінією, без будь-якого натяку на велику луку (список видань з цією картою ).

Починаючи з видання 1595 р. в атласі Ортелія ця карта друкувалась у редакції Андрія Пограбки (список таких видань ).

Цікаво відзначити, що на загальній карті Європи в атласі 1570 р. контур Дніпра слідує першій схемі, тобто в одному атласі співіснували дві традиції.

Слід зважати, що в 17 ст. було виконано немало переробок карти Таврики Г.Меркатора, де течія Дніпра подана за другою схемою (наприклад, , надрукована в Дуйсбургу в 1620 р.). Всі ці переробки з іменем Г.Меркатора слід відрізняти від згаданої вище оригінальної карти 1595 р.

Третя традиція походить від карт Гійома Боплана, головним чином та її численних переробок, виконаних як самим Бопланом, так і його послідовниками. В цій традиції велика лука Дніпра зображається більш-менш так, як на сучасних картах.

(1) 1613 р. Карта Литви Т.Маковського

Перша карта Великого князівства Литовського опрацьовувалась за ініціативою і на кошти Миколая Христофора Радзівіла (Сиротки, 1545 – 1616). Основним виконавцем був польський картограф і гравер Томаш Маковський (1575 – 1630). Є відомості, що початковий варіант карти був підготований в 1603 р., але примірники її не збереглися і склад інформації невідомий. Перший відомий нам варіант цієї карти у вигляді 4 настінних аркушів було надруковано в Амстердамі в 1613 р. (гравер Г.Геррітс). Зберігся, здається, тільки один примірник цієї карти (у бібліотеці герцогіні Анни Амалії у Веймарі, докладніше ).

Широкого розголосу ця карта набула в другій редакції під назвою « caeterarvmqve regionum illi adiacentium exacta descriptio…», надрукованій у складі атласу Вілема Блау «Appendix Theatri A. Ortelli et Atlantis G. Mercatoris» (Амстердам, 1631 р.)

Терехтемирів на карті Т.Маковського…

Фрагмент карти Литви Т.Маковського (ред. 1631 р.) з позначенням Терехтемирова

На цій карті у Подніпров’ї представлено багато нових об’єктів, яких не було на давніших картах. Представлено тут і Терехтемирів у характерній повноголосній формі (Terechtymirow). Завдяки інформаційній насиченості карта Маковського зробила значний вплив на подальше картографування Подніпров’я.

В цьому ж атласі вміщено і карту Дніпра від Черкас до гирла роботи того ж Т. Маковського. Я не знайшов її у добрій роздільності і тому наводжу її в копії з атласу Я. Янсона 1646 р. Характерною особливістю цієї карти було позначення Монастир не біля Терехтемирова, а далеко нижче за течією, на південь від гирла Тясмина.

(1) 1638 р. Карта Таврики В.Блау

Карта Таврики (, Nostra aetate Przecopsca, et Gazara dicitur) голандського картографа Вілема Блау (Willem Blaeu, 1571 – 1638) міститься в 2-у томі великого атласа (Le Theatre du Monde ou Nouvel Atlas), надрукованого французькою мовою в Амстердамі в 1638 р.

Терехтемирів на карті В.Блау 1638 р.

Фрагмент карти Таврики В.Блау з позначенням Терехтемирова

За контуром Дніпра карта належить до другої традиції. Ця карта в частині Подніпров’я багато запозичила з карти Т.Маковського, в тому числі й характерну помилку – напис Monastor, розміщено не біля Терехтемирова, а значно південніше, десь на південь від гирла Тясмина; натомість напис «Чигирин» віднесено досить далеко від Дніпра.

(1) 1639 р. Карта Дніпра Г.Л.Боплана

Французький воєнний інженер і картограф Гійом Левасер де Боплан перебував на військовій службі Речі посполитої 17 років – від кінця 1630 до березня 1647 р. За цей час він зібрав матеріали, які лягли в основу його карт та опису України.

В 1639 р. Боплан виконав зйомку Дніпра і на цих матеріалах накреслив карту Дніпра. Вона була вперше надрукована без імені автора в 1662 р. в Амстердамі в атласі світу голандського картографа Й.Блау і потім неодноразово передруковувалась.

Терехтемирів на карті Боплана 1662 р.

Фрагмент карти Дніпра Г.Боплана з позначенням Терехтемирова

Біля верхнього краю показано Переяслав, біля лівого – Ходорів. На території півострова показано Терехтемирів і окремо – монастир.

(1) 1646 р. Карта Таврики Я.Янсона

Карта Таврики (Taurica Chersonesus, Hodie Przecopsca, at Gazara dicitur) голандського картографа Яна Янсона (Янсонія, Janssonius, 1588 – 1664) вміщена у 1-й томі його великого атласа 1646 р. (, sive Theatrum Orbis Terrarum. – Amstelodami, Apud Ioannem Ianssonium, ca 1646, vol. 1, map 17, p. 50).

Терехтемирів на карті Таврики Я.Янсона…

Фрагмент карти Таврики Я.Янсона з позначенням Терехтемирова

За контуром Дніпра карта належить до другої традиції. В частині Подніпров’я ця карта наслідує особливості карти Т. Маковського.

(1) 1646 р. Карта Литви Я.Янсона

Карта Литви (Magni ducatus Lithuniae) голандського картографа Яна Янсона вміщена у 1-й томі його великого атласа 1646 р. (, sive Theatrum Orbis Terrarum. – Amstelodami, Apud Ioannem Ianssonium, ca 1646, vol. 1, map 14, p. 39).

Терехтемирів на карті Литви Я.Янсона…

Фрагмент карти Литви Я.Янсона з позначенням Терехтемирова

Фрагмент Подніпров’я з Терехтемировом потрапив також на карту Литви, інформативно він такий самий, як на карті Таврики. Ця карта є наслідуванням карти Литви Маковського-Радзівіла, що й відзначено в її картуші.

(3) 1646 р. Карта Дніпра Я.Янсона

На одному аркуші з картою Литви вміщено карту Дніпра від Черкас до гирла – так само, як і на карті Маковського – Радзівіла.

Монастир на карті Дніпра Я.Янсона 1646…

Фрагмент карти Дніпра Я.Янсона з помилковим позначенням монастиря

На цій карті напис «Монастир на горі» (Manaster zy berg) з відповідним рисунком вміщено нижче Черкас, на правому березі Тясмина при його впадінні в Дніпро. Ця інформація, безумовно, запозичена з карти Т.Маковського.

(1) 1648 р. Генеральна карта України Г.Л.Боплана

Перший варіант генеральної карти України Боплан створив у 1639 р. В 1648 р. награвірував у Данцигу В.Гондіус (Delineatio Generalis Camporum Desertorum vulgo Ukraina. Cum adjacentibus Provinciis). На ній Терехтемирів (Trethymirow) позначено кілечком з хрестиком нагорі – на знак монастиря.

Терехтемирів на карті Боплана 1648 р.

Фрагмент генеральної карти України Г.Боплана з позначенням Терехтемирова. Нагадуємо, що південь – нагорі, північ – внизу.

Спеціалісти виділяють 5 варіантів генеральної карти 1648 р. [Вавричин М. До історії створення Ґ.Бопланом карт України. – “Боплан і Україна”, Льв., 1998 р., с. 106]. Наш фрагмент вирізаний з 2-го варіанту.

(1) 1650 р. Спеціальна карта України Г.Л.Боплана

Спеціальна карта України має масштаб в 4 рази крупніший за генеральну карту, тому на ній позначено масу дрібних деталей. Перший її варіант був награвірований у Данцигу в 1650 р., останній, четвертий (з повідомленням про битву під Берестечком) – наприкінці 1651 р.

Терехтемирів на карті Боплана 1651 р.

Фрагмент спеціальної карти України Г.Боплана з позначенням Терехтемирова. Нагадуємо, що південь – нагорі, північ – внизу.

Терехтемирів (Trethymirow) показано як укріплення у формі п’ятикутника. Довкола нього проведено овал неначе з точок – на мою думку, це вали давнього городища скіфського часу. Нижче за течією Дніпра окремо показано монастир.

Спеціалісти виділяють 4 варіанти спеціальної карти 1650 р. [Вавричин М. До історії створення Ґ.Бопланом карт України. – “Боплан і Україна”, Льв., 1998 р., с. 102, 110]. Наш фрагмент вирізано з 4-го варіанту.

Переробкою спеціальної карти Боплана є карта Київщини Й.Блау 1659 р. ( / Joh. Blaeu exc., 1659). На ній Терехтемирів (Trethymirow) має вигляд квадратної (не п’ятикутної!) фортеці з 4 бастіонами на рогах. Нижче показано монастир (Monaster).

Зіставлення контурів укріплень показує, що картографи 17 ст. вважали їх умовними знаками, накреслення яких можна змінювати в широких межах, не змінюючи інформаційного навантаження знаку. Тому й ми не повинні надавати ніякого значення деталям контурів незліченних «фортець» на карті Боплана, якщо ці контури не мають інших підтверджень.

(1) 1663 р. Карта Таврики Й.Блау

Карта Таврики (Taurica Chersonesus Nostra aetate Przecopsca, et Gazara dicitur) міститься в 6-й книзі 2-го тому великого атласа Йони Блау (Блавіанова атласа), надрукованого в Амстердамі в 1663 р.

Терехтемирів на карті Блау 1663 р.

Фрагмент карти Таврики Й.Блау з позначенням Терехтемирова

За контуром Дніпра карта належить до другої традиції і загалом подібна до одноіменної карти В.Блау 1638 р.

(1) 1665 р. Карта Волині та Київщини Н.Сансона

Карта Волині та Київщини ( ou palatinat de Kiow, tire entierement de la grande Ukraine du Sieur le Vasseur de Beauplan) французьких картографів Н.Сансона та П.Маріета є переробкою карти Г.Боплана, що вони самі відзначили прямо в назві своєї карти. Вона була надрукована в Парижі в 1665 р.

Терехтемирів на карті Н.Сансона 1665 р.

Фрагмент карти Волині та Київщини Н.Сансона з позначенням Терехтемирова

На карті надписано Терехтемирів (Trethymirow) та монастир (Munster). За контуром Дніпра карта належить до третьої традиції, як і належить послідовникам Боплана.

(1) 1681 р. Карта Таврики Я.Янсона

Карта Таврики (, Hodie Przecopsca, at Gazara dicitur), надрукована в Оксфорді в 1681 р. в складі «Англійського атласу» (English Atlas by Joannes Janssonius van Waesberghe, Moses Pitt & Stephen Swart in Oxford 1681).

Терехтемирів на карті Я.Янсона 1681 р.

Фрагмент карти Таврики Я.Янсона з позначенням Терехтемирова

За контуром Дніпра карта належить до другої традиції і загалом подібна до одноіменної карти Таврики В.Блау 1638 р., наслідуючи всі її особливості.