Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Перелік скорочень

Микола Жарких

ГВЛ – Галицько-Волинський літопис, остання частина Іпатіївського літопису.

ГВЛТ. – К.: Академперіодика, 2020 р. – 929 с., під редакцією О. П. Толочка.

ЄЛ – Єрмолінський літопис [ПСРЛ, 1910 г., т. 23].

ІпатЛ – Іпатіївський літопис [ПСРЛ, т. 2; є кілька видань, в т. ч. ].

ЛА – Літопис «Авраамки» [ПСРЛ, 1889 г., т. 16; 2018 г., т. 44].

ЛЛ – Лаврентіївський літопис [ПСРЛ, т. 1; є кілька видань, в т. ч. ].

ЛПС – Літописець Переяславля-Суздальського [ПСРЛ, 1995 р., т. 41].

МАЛ – Московський Академічний літопис [ПСРЛ, 1928 г., т. 1, ч. 3, стб. 524 – 540].

МЗ1492 – Московський літописний звід 1492 р. [ПСРЛ, 1949 г., т. 25].

Н1ЛСІ – Новгородський 1-й літопис [Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / А. Н. Насонов. – М.-Л., 1950 р.].

НикЛ – Никонівський літопис [ПСРЛ, 1862 – 1904 гг., тт. 9 – 13].

НКЛ – Новгородський Карамзінський літопис [ПСРЛ, 2002 г., т. 42].

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей. Для кожного тому я зазначаю перше видання (воно ж найбільш приступне у Мережі). В останні 20 років випускаються перевидання, котрі містять нові передмови, але текст пам’яток там скрізь сканований, без нової обробки рукописів.

РадзЛ – Радзивилівський літопис [ПСРЛ, 1989 р., т. 38].

РогЛ – Рогозький літописець [ПСРЛ, 2000 г., т. 15]

С1ЛСІ – Софійський 1-й літопис старшого ізводу [ПСРЛ, 2000 г., т. 6, вып. 1].

СимЛ – Симеонівський літопис [ПСРЛ, 1913 г., т. 18].

ТЛ – Троїцький літопис [Приселков М. Д. . Реконструкция текста. – М.: 1950 г.].