Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Коливання величини адсорбції іонів і низькочастотна дисперсія діелектричної проникності суспензії

Жарких М. І., Разілов І. А., Духін С. С.

Вивчено вплив коливань величини адсорбції протиіонів у подвійному шарі частинки на залежність діелектричної проникності суспензії від частоти зовнішнього електричного поля. Для випадку двох сортів протиіонів з різними коефіцієнтами дифузії показано, що ці коливання підвищують проникність в області низьких частот і знижують – в області високих частот (у порівнянні з випадком відсутності коливань). Наявність коливань величин адсорбції призводить також до зниження характеристичної частоти дисперсії.

Література

1. Разилов И.А., Жарких Н.И., Духин С.С. // Коллоид. журн. 1995. Т. 57. № 5. С. 718.

2. Шилов В.Н., Духин С.С. //Коллоид. журн. 1970. Т. 32. № 1. С. 117.

3. Духин С.С., Шилов В.Н. Диэлектрические явления и двойной слой в дисперсных системах и полиэлектролитах. Киев: Наук. думка, 1972.

4. Эстрела-Льопис В.Р., Разилов И.А. // Коллоид, журн. 1987. Т. 49. № 6. С. 1155.

5. Эстрела-Льопис В.Р., Разилов И.А. // Коллоид, журн. 1989. Т. 51. № 4. С. 818.

6. Schwarz G. // J. Phys. Chem. 1962. V. 64. № 10. Р. 2636.

7. Разилов И.А., Пендзе Г., Духин С.С. // Коллоид. журн. 1994. Т. 56. № 5. С. 687.

8. Разилов И.А., Пендзе Г., Ликлема И., Духин С.С. // Коллоид. журн. 1994. Т. 56. № 6. С. 824.

9. Разилов И.А., Духин С.С. // Коллоид. журн. 1995. Т. 57. № 3. С. 391.

Надійшла до редакції 28.06.1995 р.

Опублікована : Коллоидный журнал (Москва), 1996 г., т. 58, № 2, c. 193 – 198.

Повний текст російською та англійською мовами.

Завантажте безкоштовно повний текст роботи ( 2.42 Мб)