Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Осциляція адсорбції домішкових іонів як можлива причина надвисоких значень низькочастотної діелектричної дисперсії

Разілов І. А., Жарких М. І., Духін С. С.

Традиційні теоретичні моделі, що нехтують впливом домішкових іонів, породили хибне уявлення про наявність граничного значення (Δεmax) вкладу дисперсної фази Δε в діелектричну проникність суспензії непровідних частинок. У результаті виникла драматична розбіжність теорії і експериментів, що зареєстрували понадграничні (переважаючі Δεmax) значення Δε. Показано, що понадграничні Δε можуть бути обумовлені осциляцією адсорбції звичайних і домішкових протиіонів квазірівноважної частини подвійного електричного шару. Низька (але відмінна від нуля) концентрація домішки (наприклад, іонів Н+ або ОН-) не є непереборною перешкодою для досягнення понадграничні Δε. Отримані результати показали, що узагальнення існуючих теоретичних моделей на випадок багатоіонних (небінарних) дисперсійних середовищ є однією з найнагальніших і практично важливих задач теорії низькочастотної поляризації подвійного шару.

Література

1. Эстрела-Льопис В.Р., Разилов И.А. // Коллоид. журн. 1987. Т. 49. № 6. С. 1155.

2. Эстрела-Льопис В.Р., Разилов И.А. // Коллоид. журн. 1989. Т. 51. № 4. С. 818.

3. Духин С.С., Шилов В.Н. Диэлектрические явления и двойной слой в дисперсных системах и полиэлектролитах. Киев: Наукова думка, 1974.

4. Разилов И.А., Пендзе Г., Духин С.С. // Коллоид. журн. 1994. Т. 56. № 5. С. 689.

5. Разилов И.А., Духин С.С. // Коллоид. журн. 1995. Т. 57. № 3. С. 391.

6. Grosse С., Foster K.R. // J. Phys. Chem. 1987. V. 91. № 11. P. 3073.

7. Sasaki S., Ishikawa A., Hanai T. // Biophys.Chem. 1981. V. 14. P. 45.

8. Lim K.H., Frames E.I. // J. Colloid Interface Sei. 1986. V. 110. №1-2. P. 201.

9. Springer M.M., Korteweg A., Lyklema J. // J. Electroanal. Chem. Interfacial Electrochem. 1983. V. 153. № 1 – 2. P. 55.

10. Lyklema J., Springer M.M., Shilov V.N., Dukhin S.S. // J. Electroanal. Chem. Interfacial Electrochem. 1986. V. 198. № 1 – 2. P. 19.

11. Hinch E.J., Sherwood J.D., Chew W.C., Sen P.J.V. // J. Chem. Soc. Faraday Trans. 1984. V. 80. № 5. P. 535.

12. Симонов И.Н., Шилов В.Н. // Коллоид. журн. 1977. Т. 39. № 5. С. 878.

13. Lyklema J., Dukhin S.S., Shilov V.N. // J. Electroanal. Chem. 1983. V. 143. № 1 – 2. P. 1.

14. Духин С.С, Ликлема Г., Шилов В.Н. и др. // Поверхностные силы и граничные слои жидкостей. М.: Наука, 1983. С. 73.

15. Муллер В.М. // Поверхностные силы в тонких пленках и устойчивость коллоидов. М.: Наука, 1974.

16. Мартынов Г.А. // Электрохимия. 1979. Т. 15. № 4. С. 494.

Інститут колоїдної хімії та хімії води НАН України, Київ

Надійшла до редакції 22.02.1995 р.

Опублікована : Коллоидный журнал (Москва), 1995 г., т. 57, № 5, c. 718 – 729.

Повний текст російською мовою.

Завантажте безкоштовно повний текст роботи ( 2.59 Мб)