Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Зображення

Ця група смеретегів призначена для формування зображень на веб-сторінках.

MakeImage

Модуль: smeretags/substfields.php (доступний за умовчанням)

Параметри: [src|ImageAttr] [border] [usemap] [align] [alt] [title] [Shadow].

Призначення: формує HTML тег зображення.

Якщо задано необов’язковий параметр src, він розглядається як шлях до файла зображення відносно головного каталога сайта (див. смеретег GetMainDir). Це прямий (літеральний) спосіб визначення імені файла, при якому ім’я зберігається в самому смеретезі.

Якщо параметр src не задано, смеретег використовує параметр ImageAttr. Цей параметр визначає ім’я файлового атрибута, який містить потрібне ім’я файла. Це непрямий спосіб визначення імені файла, який дозволяє використовувати це ім’я для інших цілей. За умовчанням прийнято значення ImageAttr="Image", тому це значення можна взагалі не вказувати.

При використанні ImageAttr параметр alt автоматично набуває значення атрибута Description для даної вершини, а параметр title – результата метода DocTitle для неї. Часто це саме те, що треба. Але якщо в смеретезі ці параметри задані явно, явні значення будуть використані замість автоматичних.

Необов’язкові параметри border, usemap, align, alt, title діють як звичайні атрибути HTML. Якщо задано тільки один з пари параметрів alt / title, смеретег автоматично надасть не заданому параметру значення заданого.

Необов’язковий параметр Shadow задає відображення тіні довкола зображення. Значенням цього параметра має бути ім’я каталога з файлами тіні. Приклади застосування тіні – в моїй фотогалереї.

Приклад виклику: <Smereka Func="MakebImage" src="history/falsejubilee/zakonblag.gif" alt="Розподіл числа біблійних цитат в «Слові про закон і благодать»" />

Приклад результата: <img src="https://www.m-zharkikh.name/files/MZh/history/falsejubilee/zakonblag.gif" alt="Розподіл числа біблійних цитат в «Слові про закон і благодать»" title="Розподіл числа біблійних цитат в «Слові про закон і благодать»" />

MakeThumbImage

Модуль: smeretags/substfields.php (доступний за умовчанням)

Параметри: src [border] […]

Призначення: формує HTML тег маленького зображення (thumbnail).

Обов’язковий параметр src розглядається як шлях до файла зображення відносно головного каталога сайта (див. смеретег GetMainDir). Файл маленького зображення (thumbnail) треба створити окремо і зберегти у підкаталозі _thumbs того каталогу, де міститься основний файл. Ім’я файла маленького зображення мусить при цьому співпадати з іменем основного файла.

Смеретег генерує HTML код маленького зображення, яке є графічним посиланням на основне зображення. Якщо необов’язковий параметр border не задано, він за умовчанням набуває значення 2. Решта необов'язкових параметрів смеретега передаються як атрибути маленькому зображенню.

Приклад виклику: <Smereka Func="MakeThumbImage" src="heritage/plankpl.jpg" alt="Фрагмент плану Києво-Печерської лаври" />

Приклад результата: <a href="https://www.m-zharkikh.name/files/MZh/heritage/plankpl.jpg"><img src="https://www.m-zharkikh.name/files/MZh/heritage/_thumbs/plankpl.jpg" width="146" height="150" alt="Фрагмент плану Києво-Печерської лаври" border="2" /></a>