Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Атрибути

Ця група смеретегів призначена для вставки у веб-сторінку окремих текстових атрибутів вершини.

GetDescription

Модуль: smeretags/substfields.php (доступний за умовчанням)

Параметри: немає.

Призначення: повертає атрибут вершини Description як рядок – для створення одноіменного мета-тега сторінки.

Приклад виклику: <meta name="description" content="Довідник смеретегів (полів підстановки), призначених для роботи з атрибутами вершин, в CMS Смерека. Ця група смеретегів призначена для вставки у веб-сторінку окремих текстових атрибутів вершини." />

Приклад результата: <meta name="description" content="Короткий опис сторінки" />

GetDocTitle

Модуль: smeretags/substfields.php (доступний за умовчанням)

Параметри: [BreaksOff="1"] [TagsOff="1"].

Призначення: повертає заголовок документа як результат виклику методу DocTitle для заданої вершини. За умовчанням цей метод перебирає атрибути DocTitle, Title, symbname і повертає перший визначений атрибут з їх числа. Вершини з іншими PHP класами можуть перекрити цей метод, щоб сформувати специфічний заголовок документа.

Необов’язковий параметр BreaksOff змушує замінити теги <br /> на пробіли (для поліпшення вигляду заголовка).

Необов’язковий параметр TagsOff видаляє з результуючого текста всі теги HTML. Цей параметр рекомендується використовувати там, де контекст не дозволяє теги HTML, наприклад, при формуванні атрибута alt. Для того, щоб запобігти випадковому «склеюванню» сусідніх слів, розділених тегом <br />, рекомендується вживати його разом з параметром BreaksOff.

Приклад виклику: <Smereka Func="GetDocTitle" />

Приклад результата: Смеретеги-атрибути

GetLastUpdate

Модуль: smeretags/substfields.php (доступний за умовчанням)

Параметри: немає.

Призначення: повертає дату останньої модифікації сторінки, сформатовану як dd.mm.yyyy.

Приклад виклику: <Smereka Func="GetLastUpdate" />

Приклад результата: 21.05.2010

GetNodeAttr

Модуль: smeretags/substfields.php (доступний за умовчанням)

Параметри: AttrName="SomeAttrName" [NodeId="SomeNodeId"] [BreaksOff="1"] [TagsOff="1"].

Призначення: повертає значення атрибута, заданого обов’язковим параметром AttrName, або порожній рядок, якщо такого атрибута нема.

Якщо необов’язковий параметр NodeId задано, обчислення буде виконуватись для цієї вершини (якщо вона існує). Якщо цей параметр не задано – атрибут буде обчислюватись для контекстної вершини. Отже, цей смеретег дає потужний спосіб додати до поточної сторінки дані з інших вершин.

Необов’язкові параметри BreaksOff, TagsOff діють як для смеретега GetDocTitle.

Приклад виклику: <Smereka Func="GetNodeAttr" AttrName="symbname" />

Приклад результата: Smereka

GetRobots

Модуль: smeretags/substfields.php (доступний за умовчанням)

Параметри: немає.

Призначення: повертає мета-тег robots для заголовка веб-сторінки. Цей смеретег управляється атрибутом Indexable для поточної вершини. Якщо цей атрибут задано (за умовчанням), смеретег повертає порожній рядок (значення robots=all визначено стандартом HTML як значення за умовчанням). Якщо цей атрибут знято, повертається забороняюче значення.

Приклад виклику: <Smereka Func="GetRobots" />

Приклад результата: <meta name="robots" content="none" />

GetWinTitle

Модуль: smeretags/substfields.php (доступний за умовчанням)

Параметри: немає.

Призначення: повертає заголовок вікна як результат виклику методу WinTitle для заданої вершини. За умовчанням цей метод перебирає атрибути Title, symbname і повертає перший визначений атрибут з їх числа. Вершини з іншими PHP класами можуть перекрити цей метод, щоб сформувати специфічний заголовок вікна. Смеретег автоматично скорочує занадто довгі заголовки.

Приклад виклику: <title>Смеретеги-атрибути - документація CMS Смерека</title>

Приклад результата: <title>Заголовок вікна для сторінки</title>