Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

2-й квартал 2015 р.

28.06.2015 Нова стаття з історії

Закінчуємо публікувати статтю «Любецький синодик» (2015 р.). Сьогодні – розділ «Принципи побудови синодика».

В цілому Любецький синодик є важливим достовірним джерелом до історії Чернігівської єпархії 18 ст., для з’ясування персонального складу духовенства та мирян.

Більше інформації…

25.06.2015 Нові поезії Івана Жарких

Сьогодні пропоную читачам наступні 5 поезій із сьомої книги віршів мого батька – «Високий борг» (1970 – 1975 рр.).

Більше інформації…

21.06.2015 Нова стаття з історії

Продовжуємо публікувати статтю «Терехтемирів» (2013 р.). Сьогодні – розділ «Хронологія перебування Яхії в Україні».

З укладеної хронології видно, що в Терехтемирові Яхія перебував дуже недовгий час: приїхав 23 чи 24 січня (2 – 3 лютого) 1625 р. і дуже скоро поїхав.

Більше інформації…

18.06.2015 Нова стаття з історії

Продовжуємо публікувати статтю «Звичай постриження правителя в ченці» (2015 р.). Сьогодні – розділ «Троїцький літопис».

Троїцький літопис (звід 1408 р., який згорів у 1812 р.) використано за реконструкцією М. Д. Приселкова. При цьому ми розглядаємо тільки ті фрагменти, які походять власне з втраченого літопису.

Більше інформації…

14.06.2015 Нова стаття з історії

Продовжуємо публікувати статтю «Любецький синодик» (2015 р.). Сьогодні – розділ «Любецький список».

Останній, четвертий логічний розділ синодика складається з трьох частин. Всі вони написані в Любечі в середині – 2 пол. 18 ст.

Більше інформації…

11.06.2015 Нові поезії Івана Жарких

Сьогодні пропоную читачам наступні 5 поезій із сьомої книги віршів мого батька – «Високий борг» (1970 – 1975 рр.).

Більше інформації…

7.06.2015 Нова стаття з історії

Продовжуємо публікувати статтю «Терехтемирів» (2013 р.). Сьогодні – розділ «До історії Терехтемирова».

Терехтемирівський шпиталь. Терехтемирівський перевіз. Терехтемирів і Самара. Кам’яний промисел у Терехтемирові. Терехтемирівська сотня Переяславського полка.

Більше інформації…

4.06.2015 Нова стаття з історії

Продовжуємо публікувати статтю «Звичай постриження правителя в ченці» (2015 р.). Сьогодні – розділ «Скорочені назви літописів».

Скорочені назви джерел (з кінцевими датами): / ПСРЛ – Полное собрание русских летописей / ВЗ1215 – Владимирський звід 1215 р. (ПСРЛ, т. 38, 41)

Більше інформації…

31.05.2015 Нова стаття з історії

Продовжуємо публікувати статтю «Любецький синодик» (2015 р.). Сьогодні – розділ «Чернігівські ієрархи».

В цілому список чернігівських єпископів є наслідком історичних студій невідомого нам чернігівського церковника середини 18 ст.

Більше інформації…

28.05.2015 Нові поезії Івана Жарких

Сьогодні пропоную читачам наступні 5 поезій із сьомої книги віршів мого батька – «Високий борг» (1970 – 1975 рр.).

Більше інформації…

24.05.2015 Нова стаття з історії

Продовжуємо публікувати статтю «Терехтемирів» (2013 р.). Сьогодні – розділ «Терехтемирівський монастир».

За всю історію монастиря від 1552 до 1789 року ми маємо тільки три прізвища ігуменів. Період найактивнішого функціонування монастиря припадає на 1615 – 1678 роки.

Більше інформації…

21.05.2015 Нова стаття з історії

Продовжуємо публікувати статтю «Звичай постриження правителя в ченці» (2015 р.). Сьогодні – розділ «Новгородський 1-й літопис старшого ізводу».

Новгородський 1-й літопис старшого ізводу цитуємо за академічним виданням. Він зберігся у єдиному пергаментному списку, доведеному до 1352 року.

Більше інформації…

17.05.2015 Нова стаття з історії

Продовжуємо публікувати статтю «Любецький синодик» (2015 р.). Сьогодні – розділ «Київські митрополити».

Список київських митрополитів був укладений не раніше 1722 р. і не пізніше 1747 р. Цей список, на мою думку, походить з Києва.

Більше інформації…

14.05.2015 Нові поезії Івана Жарких

Сьогодні пропоную читачам наступні 5 поезій із сьомої книги віршів мого батька – «Високий борг» (1970 – 1975 рр.).

Більше інформації…

10.05.2015 Нова стаття з історії

Продовжуємо публікувати статтю «Терехтемирів» (2013 р.). Сьогодні – розділ «Методичні поради».

Щоб написати наукову роботу, принципово важливо вказати всі використані джерела та відзначити всі істотні логічні кроки, для того щоб наступний дослідник міг пройти вашими слідами.

Більше інформації…

7.05.2015 Нова стаття з історії

Продовжуємо публікувати статтю «Звичай постриження правителя в ченці» (2015 р.). Сьогодні – розділ «Лаврентіївський літопис».

Лаврентіївський літопис (далі скорочено ЛЛ) доведено до 1304 р. (не до 1305-го). Цей унікальний пергаміновий рукопис переписано (відредаговано) в 1377 році.

Більше інформації…

3.05.2015 Нова стаття з історії

Продовжуємо публікувати статтю «Любецький синодик» (2015 р.). Сьогодні – розділ «Структура синодика».

З погляду логічної структури представлена в синодику інформація ділиться на чотири розділи.

Більше інформації…

30.04.2015 Нові поезії Івана Жарких

Сьогодні пропоную читачам наступні 5 поезій із сьомої книги віршів мого батька – «Високий борг» (1970 – 1975 рр.).

Більше інформації…

26.04.2015 Нова стаття з історії

Продовжуємо публікувати статтю «Терехтемирів» (2013 р.). Сьогодні – розділ «Висновки».

Гіпотетична передісторія Терехтемирова. Реальна історія Терехтемирова. Фантастична «історія» Терехтемирова. Фантастична історіографія Терехтемирова. Сфальшований універсал Баторія – Хмельницького.

Більше інформації…

23.04.2015 Нова стаття з історії

Продовжуємо публікувати статтю «Звичай постриження правителя в ченці» (2015 р.). Сьогодні – розділ «Владимирський звід 1215 р.».

З давньоруських літописів найранішим за фінальною датою є гіпотетичний Владимирський звід 1215 р. (скорочено ВЗ1215 – Владимирський / великокняжий звід).

Більше інформації…

19.04.2015 Нова стаття з історії

Продовжуємо публікувати статтю «Любецький синодик» (2015 р.). Сьогодні – розділ «Видання синодика».

Сучасного наукового видання, виконаного у відповідності до правил археографії, синодик не має.

Більше інформації…

16.04.2015 Нові поезії Івана Жарких

Сьогодні пропоную читачам наступні 8 поезій із сьомої книги віршів мого батька – «Високий борг» (1970 – 1975 рр.).

Більше інформації…

12.04.2015 Нова стаття з історії

Продовжуємо публікувати статтю «Терехтемирів» (2013 р.). Сьогодні – розділ «Наукова історіографія».

Ми розглянули всі компетентні джерела з доби Стефана Баторія і не знайшли в них жодної звістки про Терехтемирів. Тому пізне походження терехтемирівської легенди доведене неспростовно.

Більше інформації…

9.04.2015 Нова стаття з історії

Продовжуємо публікувати статтю «Звичай постриження правителя в ченці» (2015 р.). Сьогодні – розділ «Первинний матеріал».

Первинний матеріал для нашої теми містять давноруські літописи 13 ст. та великоруські літописи 14 – 16 ст. В деяких випадках використано актовий матеріал.

Більше інформації…

5.04.2015 Нова стаття з історії

Починаємо публікувати статтю «Любецький синодик» (2015 р.).

Видання синодика / Структура синодика / Київські митрополити / Чернігівські ієрархи / Любецький список / Принципи побудови синодика

Більше інформації…

2.04.2015 Нове про Софійський собор

Опубліковано доповнення до статті «Архітектурний ансамбль Софійського собору» – «Ще про давньоруське розпланування».

Із восьми виявлених Ю. Ліфшицем співвідношень чотири підтверджуються, три мають місце лише наближено, а одне є помилковим.

Більше інформації…